Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

W związku z okresem zimowym , uprzejmie  Państwa proszę o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na osoby ubogie , bezdomne , które nie są w stanie zapewnić sobie  ciepłego schronienia i posiłku.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające w pustostanach , starszych samotnych Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Instytucje publiczne świadczące pomoc osobom potrzebującym - starszym, samotnym i bezdomnym

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach - nr tel.34 313 00 85

2.Straż Miejska w Żarkach - nr tel .34 3148 158

3.Komenda Policji w Myszkowie  - nr tel . 34 315 32 00

4.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ”Dom Nadziei” w Myszkowie    -                 

   tel.34 3136869 , kom.600979993