Ogłoszenie dotyczące żywności

Ogłoszenie

 

     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach informuje, że w dniu 24.02.2016 r. w godzinach od 900 do 1400 będzie wydawana żywność w postaci gotowych artykułów spożywczych.

      Żywność wydawana będzie w magazynie przy ulicy Steinkellera 5
w Żarkach, na podstawie karty pomocy żywnościowej na rok 2015 wydawanej po udokumentowaniu dochodów, po którą należy się zgłosić do MGOPS Żarki – ul. Myszkowska 28.

      Uprawnionymi do korzystania z żywności są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium w pomocy społecznej tj. osoby samotne kwota: 951,00 zł., osoby w rodzinie kwota: 771,00 zł. na osobę.