Projekt socjalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o  zakończeniu  realizacji projektu socjalnego pt. ”Wymiana międzypokoleniowa elementem pracy socjalnej w aktywizacji osób starszych w gminie Żarki” w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: praca socjalna z osobami starszymi.

Projekt był  realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

W projekcie uczestniczyło 8 seniorów z terenu gminy Żarki. Projekt umożliwił nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy seniorami a młodym pokoleniem oraz wzmocnił społeczność lokalną poprzez zainicjowanie działań na rzecz wymiany międzypokoleniowej.