Żywność- ogłoszenie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach informuje, że w dniach     30.10.2018 r.              

       28.11.2018r.

       19.12.2018r. w godzinach od 900 do 1400 będzie wydawana żywność w postaci gotowych artykułów spożywczych.

       Żywność wydawana będzie w magazynie przy ulicy Steinkellera 5
w Żarkach, na podstawie karty pomocy żywnościowej na rok 2018/2019 wydawanej po udokumentowaniu dochodów, po którą należy się zgłosić do MGOPS Żarki – ul. Myszkowska 28.

Skierowania są wydawane w Ośrodku Pomocy.

       Uprawnionymi do korzystania z żywności są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium w pomocy społecznej tj. osoby samotne kwota: 1402,00 zł., osoby w rodzinie kwota: 1056,00 zł. na osobę.