DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE DZIECKO   NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 •  DOWODY OSOBISTE
 •  AKT URODZENIA DZIECKA/DZIECI
 •  AKT MAŁŻEŃSTWA
 •  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 
 •  ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • O DOCHODACH ZA 2014 ROK – WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY
 •  ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA 2014 ROK – WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY
 •  UMOWY O PRACĘ
 •  ŚWIADECTWA PRACY
 • PIT-y 11 ZA 2014 ROK – WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY
 • ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY
 •  ZAŚWIADCZENIE OD KOMORNIKA SĄDOWEGO
 • O WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ PRZEKAZANYCH OSOBIE UPRAWNIONEJ TYTUŁEM ALIMENTÓW
 • W 2014 ROKU
 •  ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK 2014 – WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY
 •  ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI STYPENDIUM WYPŁACONEGO W 2014 ROKU
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
 • ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 • ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O TERMINIE
 • I OKRESIE NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY
 •  ZAŚWIADCZENIE OD KOMORNIKA SĄDOWEGO O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI LUB WYŁĄCZENIE NA KOLEJNE DZIECI   NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 

 • DOWODY OSOBISTE
 • AKT URODZENIA DZIECKA/DZIECI
 • AKT MAŁŻEŃSTWA
 • NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

 

Załączniki: