Projekt socjalny

13.06.2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji projektu socjalnego pt. ”Wymiana międzypokoleniowa elementem pracy socjalnej w aktywizacji osób starszych w gminie Żarki” w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: praca socjalna z...


czytaj dalej...

Rodzina 500 plus po zmianach

29.05.2019

Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+? Na siedem, najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiadamy poniżej. Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+...

czytaj dalej...

Karta Dużej Rodziny - zmiany od stycznia 2019 r.

13.03.2019

Komu od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny? Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje...

czytaj dalej...