Biuletyn Informacji Publicznej

W celu uzyskania informacji proszę przejść do poniższej strony :

http://mgops.zarki.wbip.pl/

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki
NIP: 577-17-98-955,

tel. (34) 313 - 00 - 85

e-mail: opszarki@wp.pl

http://opszarki.pl
 

  • Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego,
  • Dział finansowo - księgowy,
  • Dział pomocy środowiskowej - pracownicy socjalni, asystent rodziny
  • Dział usług opiekuńczych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach przyjmuje interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek 8.30 - 15.30
wtorek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 15.00

Kierownik MGOPS - Teresa Kowacka
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy ośrodka.

Komórki Organizacyjne


Dział Pomocy Środowiskowej tel. 34 3130085 wew. 21 lub 22

Starszy specjalista pracy socjalnej - Krystyna Banik

Starszy specjalista pracy socjalnej - Ewa Jaworska

Pracownik socjalny – Agnieszka Pala - Czyż

Pracownik socjalny – Marta Grudziewicz

Asystent rodziny – Jolanta Michalik

 

 Dział Usług Opiekuńczych
Asystent osoby niepełnosprawnej - Bożena Socha
Asystent osoby niepełnosprawnej  – Barbara Ochocka
Opiekun - Anna Fałkowska
Opiekun - Wioletta Zamora

Opiekun – Barbara Płaczek
Młodszy opiekun – Wioleta Gordel

      
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego
tel.34 313 00 85 w. 24,25
Inspektor - Edyta Kurpios

Referent - Ewa Flak
Pomoc administracyjna – Monika Linda      
Dział Finansowo – Księgowy tel. 34 3130085 wew. 27
Główna księgowa - Marta Szydłowska

Inspektor – Ewelina Polak
 

 

Rejony opiekuńcze


Rejon I
Ewa Jaworska – starszy specjalista pracy socjalnej  tel. 34 3130085 w. 21

Obszar działania: Żarki – ul. Myszkowska, Osiedle Olesiów, ulice: Kościuszki, Targowa,     Poprzeczna, Mała.

Rejon II
Krystyna Banik – starszy specjalista pracy socjalnej tel. 34 3130085 w.21

Obszar działania: Wsie: Jaworznik, Kotowice, miasto Żarki ulice: Moniuszki, Kościelna,       B. Joselewicza, dzielnice Żarek:  Przewodziszowice, Leśniów, Osiedle 600-lecia,  
 

Rejon III
Agnieszka Pala-Czyż – pracownik socjalny tel. 34 3130085 w.21 lub 22

Obszar działania: Wsie: Wysoka Lelowska, Zawada, Czatachowa, Suliszowice, Jaroszów , Żarki – Dzielnica Górki, ulice: Piłsudskiego , Ofiar Katynia, Stary Rynek, Armii Krajowej, Piaski, Żwirki i Wigóry
 

Rejon IV
Marta Grudziewicz – pracownik socjalny tel.34 3130085 w.21 lub 22

Obszar działania:  Wsie: Zaborze, Ostrów, Przybylów, Wusoka Lelowska Kępina, miasto Żarki ulice: Koziegłowska z przyległymi, ul. Częstochowska z przyległymi, dzielnice  Żarek: Osiedle Poetów, Osiedle Sportowców

Godziny: 7:30 - 10:00 praca w MGOPS, 11:00 - 15:30 praca w terenie - wywiady środowiskowe