Informacja dot. wniosków przekazanych do ROPS

Szanowni Państwo

W załączeniu pismo przekazane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych przekazanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, celem ustalenie koordynacji.


Załączniki: