Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Szanowni Państwo ,

Poniżej adres do  do filmu informacyjnego ws. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2010., opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej.
 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/