Zarzadzenie - dzień wolny

MOPS Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Myszkowska 28

42-310 Żarki

tel/fax:  34 3130085

e-mail: opszarki@wp.pl

 

           

                                                         

 

           Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Nr 1 z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Żarkach w zamian za dzień 06 stycznia 2018 roku , Święto  Trzech Króli .

 

 

Na  podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. t. j. 2017 r.  poz. 1875)  w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeksu Pracy ( t. j. 2016r.poz.1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy  dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach w zamian za święto Trzech Króli - 06 stycznia 2018 roku  przypadające w sobotę.  

§ 2

Dodatkowy wolny dzień wyznaczam do wykorzystania w następujących  terminach:

- od  03 stycznia 2018r. do 31 stycznia 2018r.

§ 3

W terminach, o którym mowa  § 2  pozostali zastępujący pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach  zapewnią   funkcjonowanie Ośrodka bez zakłóceń.

     § 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.