Dodatek węglowy

Utworzono dnia 22.08.2022

Dodatek węglowy przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Paliwem stałym jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Źródło ogrzewania musi być wpisane albo zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł.

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r. Środki będą wypłacane do miesiąca od złożenia wniosku. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca poda go we wniosku. 

Wnioski przyjmowane są  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach. Dokumenty można składać także elektronicznie, przez system ePUAP.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamieszczonymi poniżej.

ZAŁĄCZNIKI

 • RODO
  Utworzono: 22.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • wniosek-druk
  Utworzono: 22.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych