O instytucji

Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego,

Dział finansowo - księgowy,
Dział pomocy środowiskowej - pracownicy socjalni, asystent rodziny
Dział usług opiekuńczych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach przyjmuje interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek 8.30 - 15.30
wtorek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 15.00

Kierownik MGOPS -  mgr Agnieszka Pala-Czyż
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy ośrodka.

Komórki Organizacyjne

Dział Pomocy Środowiskowej tel. 34 3130085 wew. 23
Pracownik socjalny- Patrycja Pala
Starszy specjalista pracy socjalnej -  mgr Marta Grudziewicz
Starszy pracownik socjalny– Jolanta Michalik
Pracownik socjalny- mgr  Anna Gorzelańczyk
Asystent rodziny- Agnieszka Nowakowska

Dział Usług Opiekuńczych
Asystent osoby niepełnosprawnej  – Barbara Chatys
Opiekun - Katarzyna Łozińska
Opiekun - Wioletta Zamora

Opiekun – Joanna Srokosz

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego tel.34 313 00 85 w. 24,
Starszy Inspektor - Edyta Kurpios

Starszy referent - mgr Ewa Flak
Pomoc administracyjna – Monika Linda      

Pomoc administracyjna – Magdalena Rolka  

Dział Finansowo – Księgowy tel. 34 3130085 wew. 27
Główna księgowa - mgr Marta Szydłowska

Referent do spraw kadr i płac- mgr Anita Kwiatkowska

 

Rejony opiekuńcze

Rejon I
Marta Grudziewicz – starszy specjalista pracy socjalnej  tel. 34 3130085 wew. 23

Obszar działania: Żarki – wsie: Jaworznik i Kotowice, miasto Żarki: ul. Wierzbowa, ul. Leśniowska, ul. Ofiar Katynia, Przewodziszowice, ul. Wschodnia, ul. Krzywa, ul. Źródlana, ul. Klasztorna, ul. Mostowa, ul. Nadrzeczna, ul. Handlowa, ul. Wąska, ul. Niegowska, Osiedle 600-lecia: ul. Łąkowa, ul. Astrów, ul. Fiołków, ul. Bratków, ul. Chabrów, ul. Serwin, ul. Kąkoli, ul. Konwalii, ul. Tulipanów, ul. Kopernika, ul. Różana, ul. E. Plater, ul. Sosnowa.

Rejon II
Patrycja Pala – pracownik socjalny tel.34 3130085 wew. 23

Obszar działania:  wsie Wysoka Lelowska, miasto Żarki: ul. Koziegłowska , ul. Jagodowa, Czarka, ul. Kościuszki, ul. Poprzeczna,  ul. Częstochowska, ul. Św. Barbary, ul. Spadowa, ul. Górki ( lewa strona ) ul. Olsztyńska, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Polna, Osiedle Sportowców: ul. Kusocińskiego, ul. Deyny, ul. Malinowskiego, ul. Kukuczki, Osiedle Poetów: ul. Orzeszkowej, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Norwida, ul. Żeromskiego, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Mickiewicza.

Rejon III

Jolanta Michalik –starszy pracownik socjalny tel. 34 3130085 wew. 23

Obszar działania: wsie: Zawada, Jaroszów, Czatachowa, Suliszowice, ul. Piaski, ul. Górki ( prawa strona),  ul. Leśna,  ul. Moniuszki, ul. Topolowa.

Rejon IV

Anna Gorzelańczyk-  pracownik socjalny tel. 34 3130085 wew. 23

Obszar działania: wsie: Zaborze, Ostrów, Przybynów,  Wysoka Lelowska- Kępina, ul. Piłsudskiego, ul. Stary Rynek, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kościelna, ul. B. Joselewicza, ul. Strażacka, ul. Steinkellera, ul. Myszkowska, osiedle Olesiów.

 

 

Godziny: 7:30 - 10:00 praca w MGOPS, 11:00 - 15:30 praca w terenie - wywiady środowiskowe