Przeciwdziałanie przemocy domowej

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej za przemoc w rodzinie należy rozumieć  jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

Przemoc może mieć postać: 

 • przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,  
 • przemocy psychicznej, np.   wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, 
 • przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych,
 • przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.
 • Cyberprzemoc – (ang.cyberbullying) to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – komunikatorów, czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów.

Przykłady cyberprzemocy:

 • wysyłanie wulgarnych e-maili i SMS-ów 
 • kłótnie internetowe 
 • publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów 
 • podszywanie się pod inną osobę 
 • obraźliwe komentowanie wpisów na blogu 
 • przesyłanie linków z obraźliwymi zdjęciami i filmikami znajomym 

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, pamiętaj, że:

 • Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy, 
 • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania,
 • Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
 • Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania, 
 • Masz prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw domu, rodziny, dzieci i wydatków,
 • Twoje potrzeby są równie ważne, jak potrzeby partnera,
 • Masz prawo popełniać błędy,
 • Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, 
 • Nic nie usprawiedliwia przemocy,
 • Masz prawo szukać pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolony/zaniepokojony tym, co się dzieje w domu. 

Lokalną pomoc można uzyskać w takich instytucjach, jak: 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie , ul. Kościuszki nr 105 , 42-300 Myszków Tel.  997, 112 .
 2. Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach, ul.Myszkowska 28, 42-310 Żarki Tel. (34) 313 00 85
 3. Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarkach ul. Kościuszki 15/17 tel. 34 3148036
 4. Punkt Konsultacyjny w Żarkach ul. Myszkowska 28 tel. 34 3130085
 5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Żarkach ul. Myszkowska 28 te. 34 3130085
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach ul. Kościuszki 31 tel. 34 3148029, 34 3148065
 7. Przychodnia Lekarska Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Żarkach ul. Myszkowska 3 tel. 34 3148574; 34 330118; 782989054

Można również skorzystać z pomocy: 

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej  "Niebieska Linia" Tel. 801 120 002 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00, w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00),
 • Telefoniczna poradnia prawna Tel. 22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00; Tel. 800-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00
 • Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info 

 • Policyjny Telefon Zaufania

Tel. 800 120 226 , 

 Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy domowej. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne).

 •  Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Tel. 116 123

 Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).