Karta Dużej Rodziny

UZYSKAJ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

• ojciec i matka,
• macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
• dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

JAKIE ZNIŻKI MOŻESZ DOSTAĆ

Możesz dostać między innymi:
• zniżki na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
• wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 
 

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne – sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, pokaż legitymację osoby niepełnosprawnej.

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ Z KDR

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 NA JAKI CZAS MOŻESZ UZYSKAĆ KDR

• rodzice – na całe życie,
• dzieci – do ukończenia 18 lat,
• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
• dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

CO MUSISZ ZROBIĆ

1. Wypełnij wniosek.
2. Złóż wniosek i inne potrzebne dokumenty w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach (ul. Myszkowska 28 ).
3. Odbierz Kartę Dużej Rodziny.

ILE MUSISZ ZAPŁACIĆ

Usługa jest bezpłatna. Duplikat Karty kosztuje 9,21 zł.

GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach  (ul. Myszkowska 28 ). Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie w odpowiedniej instytucji.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).