Informacja – zmiana terminów wypłaty świadczeń

Utworzono dnia 21.08.2020

 

Informujemy, że od października 2020 roku ulegną zmianie terminy wypłat następujących  świadczeń:

Świadczenie wychowawcze ( 500 plus ) termin wypłat 17 dzień każdego miesiąca ( jeśli 17 wypada w dzień wolny od pracy to wypłata świadczeń nastąpi w pierwszy kolejny dzień roboczy )

Świadczenia rodzinne ( zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna) ) termin wypłat 25 dzień każdego miesiąca ( jeśli 25 wypada w dzień wolny od pracy to wypłata świadczeń nastąpi w pierwszy kolejny dzień roboczy )

Fundusz alimentacyjny termin wypłat 25 dzień każdego miesiąca ( jeśli 25 wypada w dzień wolny od pracy to wypłata świadczeń nastąpi w pierwszy kolejny dzień roboczy )

Terminy wypłat świadczeń udzielanych z pomocy społecznej nie ulegają zmianie.