Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Utworzono dnia 14.04.2020


Pragniemy poinformować, iż od dnia 1 kwietnia br. przy Centrum Medycznym EDEN w Myszkowie
ul. Zawiercka 18 powstał
OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (I poziom referencyjny) świadczący usługi: 
-porada psychologiczna diagnostyczna, 
-porada psychologiczna, 
-sesja psychoterapii indywidualnej, 
-sesja psychoterapii rodzinnej, 
-sesja psychoterapii grupowej, 
-sesja wsparcia psychospołecznego, 
-wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego.
 
Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 świadczenia wykonywane są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.