Pomoc ONZ dla uchodźców

Utworzono dnia 08.04.2022

Pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oferuje UNHCR – Agencja ONZ ds. Uchodźców. Można otrzymać miesięcznie 700 zł i 600 złotych na kolejnego członka rodziny. Maksymalnie pieniądze otrzymają cztery osoby z rodziny.

Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce. Obecnie otwarte są dwa punkty w : Warszawie i Krakowie.

Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL

UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Więcej informacji na stronie ( źródło )

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/