Przemoc domowa w czasach kwarantanny

Utworzono dnia 14.04.2020

Ogłoszenie stanu epidemicznego oraz ograniczenia w poruszaniu się mogły radykalny zmienić sytuację ofiar przemocy domowej. Wspólne zamieszkiwanie ofiary i sprawcy przemocy domowej jest sytuacją niezwykle trudną. 

Przemoc w rodzinie nie jest Twoją winą – nie jesteś odpowiedzialny za to co się dzieje lub co czynią dorośli. Sam nie jesteś w stanie jej zatrzymać, a przemoc nie ustanie sama z siebie. Pamiętaj – w takiej sytuacji potrzebujesz pomocy.

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Przełam milczenie, poproś o pomoc!

Policja – tel.  997 lub 112
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki tel. 34 313 00 85

O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

Niebieska Linia Telefoniczna Poradnia Prawna 22 668 70 00
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z:

bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Ponadto osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój Parasol. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

Aplikacja "Twój parasol" działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR. Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com.