Wypłata świadczeń rodzinnych w miesiącu grudzień 2020r.

Utworzono dnia 01.12.2020

Informujemy, że wypłata świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego w miesiącu grudzień nastąpi w dniu  21.12.2020 r.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi zgodnie z harmonogramem wypłat tj.w dniu  28.12.2020 r.